Turvalasi

Kun käyttöturvallisuus ratkaisee

Lasin käyttökohde määrittää pitkälti ominaisuudet, mitä lasilta vaaditaan. Nykyään seinä- ja kaidelasituksissa käytetään yleisesti laminoidun ja karkaistun lasin yhdistelmää, minkä avulla saavutetaan paras mahdollinen käyttöturvallisuustaso, varsinkin julkisissa tiloissa.

Toimittamamme laminoidut lasit valmistetaan vastaamaan kansainvälisiä turvallisuusstandardeja. Näin ollen, turvalasimme ovat särkyessäänkin mahdollisimman turvallisia, sillä laminoitu turvalasi pysyy myös särkyessään kiinni muovikalvossa, eikä siitä irtoa vaarallisia palasia. Turvalasivalikoimaamme kuuluu myös murronsuojalasit ja luodinkestävät lasit.

Pyydä tarjous turvalaseista »

Karkaistu lasi – monipuolinen ja kestävä valinta

Karkaistu lasi on pitkäikäinen ja kestävä lasityyppi, jonka pinnankestävyys on noin 4–5-kertainen karkaisemattomaan tasolasiin nähden. Karkaistu turvalasi kestää suuria kuormia, jopa kovia potkuja. Karkaistulle lasille on ominaista, että se pirstoutuu pieniksi, tylppäreunaisiksi paloiksi särkyessään, eikä aiheuta vahinkoa ympäristölle. Karkaistua lasia käytetään tyypillisesti kaiteissa, parvekkeissa, lasiovissa, suihkukopeissa, lattialasina sekä julkisivulasina.

Karkaisuprosessissa lasi kuumennetaan ensin noin 650°C:een ja jäähdytetään nopeasti takaisin huoneenlämpötilaan. Prosessin aikana lasin pintakerrokseen muodostuu voimakas puristusjännitys ja sisäosaan vetojännitys, mitkä lisäävät lasin lujuutta kestämään iskuja, taivutusta ja lämmönvaihteluja moninkertaisesti tavalliseen lasiin verrattuna. Ennen karkaisua, lasit tulee työstää lopulliseen muotoonsa (poraukset, kolot, hionnat yms.).

Lopputuotteen vaatimusten mukaisesti karkaistu turvalasi voidaan karkaisuprosessin aikana joko pitää tasomaisena tai taivuttaa haluttuun muotoon.

Heat Soak Testillä seulotaan rikkoutumiselle alttiit karkaistut turvalasit jo tuotantovaiheessa

Karkaistun lasin rikkoutuminen itsestään ilman näkyvää syytä on harvinaista, mutta sellaista kuitenkin toisinaan tapahtuu. Heat Soak Test (HST) -lämpökäsittely on lasin jälkikäsittelyyn liitettävissä oleva testi, jolla pyritään löytämään ja hajottamaan rikkoutumiselle altis turvalasi jo tuotantovaiheessa.

Karkaistun lasin spontaanin rikkoutumisen yhdeksi syyksi tiedetään rakennuslasin eli float-lasin sisältämä nikkelisulfidikide, joka karkaisuprosessin lämmitysvaiheessa muuttaa tilavuuttaan, muttei lasin nopeassa jäähdytysprosessissa ehdi palautua alkuperäiseen, matalan lämpötilan kidemuotoonsa. Nikkelisulfidikappaleen palautuminen alkuperäiseen kidemuotoonsa jatkuu karkaisuprosessin jälkeen ja saattaa myöhemmin aiheuttaa lasin rikkoutumisen ilman näkyvää syytä. Nopeimmillaan tämä tapahtuu kymmenessä minuutissa, mutta rikkoutuminen saattaa tapahtua vasta, kun lasi on ollut paikoilleen asennettuna vuosikausia.

Jos turvalasi rikkoutuu spontaanisti käyttökohteessaan, on rikkoutumisen syitä yleensä mahdoton selvittää. HST-käsitellyn lasin kohdalla voidaan kuitenkin erittäin suurella todennäköisyydellä sulkea pois lasin sisäisestä viasta johtunut rikkoutuminen. Näin ollen jäljelle jäävät muut, tavanomaisemmat rikkoutumissyyt, joita ovat muun muassa virheellinen asennus, iskuvauriot, käyttöolosuhteissa tapahtuvat muutokset tai ympäröivistä rakenteista syntyvä lisäkuormitus.

Laminoitu lasi on kestävä ja hyvin muokkautuva lasivaihtoehto

Laminoitu lasi valmistetaan liittämällä toisiinsa kaksi tai useampi tavallista lasia sekä PVB- tai EVA-kalvosta koostuva turvalasi kuumuuden ja paineen alaisena laminointiuunissa. Lopputuloksena syntyy mekaanista rasitusta kestävää ja optisilta ominaisuuksiltaan tasokasta turvalasia. Kalvo tekee lasista vaikeasti rikottavan: särkyessään sirpaleet jäävät kiinni muovikalvoon, eivätkä leviä holtittomasti ympäristöön.

Laminoidun lasin ulkonäköön voidaan vaikuttaa kalvojen ja erilaisten inserttien avulla. Kalvoja onkin paitsi useita eri värejä myös läpikuultavia kuin peittäviä vaihtoehtoja. Kalvoja yhdistelemällä saadaan lähes rajattomasti värivaihtoehtoja. Lasien väliin tuotavia inserttejä hyödyntämällä, ratkaisusta tulee varmasti huomiotaherättävä ja yksilöllinen. Laminoitu turvalasi voidaan myös taivuttaa halutulle kaarelle.

Laminoitua turvalasia käytetään esimerkiksi sisäänkäyntien ja ovien lasina, kaidelasina, kattolasina sekä murron- ja luodinsuojalasina.

Murronsuoja- ja luodinkestävät lasit

Murronkestävän lasin tarkoituksena on estää murtautuminen sisätiloihin ”tavanomaisin” keinoin, kuten rikkomalla lasi sorkkaraudalla tai tiiliskivellä. Murronkestävän lasin rakenteena on kolminkertainen laminoitu turvalasi paksuilla kalvoilla. Lasirakenteen valinta riippuu luonnollisesti lasituskohteesta.

Luodinkestävän lasin tarkoituksena on suojata lasin takana olevia ihmisiä ja omaisuutta. Tarkoitukseen soveltuu ainoastaan laminoitu turvalasi. Luodinkestävän lasin rakenne koostuu useista erivahvuisista laseista ja PVB-kalvoista, mutta joskus myös polykarbonaattilevyjä käytetään yhdistelmissä. Luodinkestävät lasit on luokiteltu viiteen eriasteiseen luokkaan sen mukaan, millaisia aseita vastaan ne suojaavat. Luokkakohtaiset lujuuslaskelmat tarvittavasta lasirakenteesta tehdään aina tapauskohtaisesti.

Tutustu myös Kaune Smartglass™-älylasiratkaisuihin »