Lasialan osaamista jo vuodesta 1915 – lue koko historia | Kaune Oy

Historia

Lasialan osaamista
jo vuodesta 1915

Kaune Oy:n perustaja, tehtailija Herman Anton Nieminen (1888–1963), oli alun pitäen metallimies. Hän syntyi Naantalissa vuonna 1888, sai ammattiopin käsityöläiskoulussa vuosina 1904–1908, toimi koristeseppänä taiteilija Willy Baerin Atelierissa 1875–1961, suoritti kisällikirjan 1909 ja sai mestarin arvon 1948.

Nieminen työskenteli myös Nyköpingissä ja Tukholmassa, missä toimelias metallimies perehtyi lasialaan Aktiebolaget Konstglasissa. Työskenneltyään jonkin aikaa Berliinissä, hän palasi Turkuun ja perusti yhdessä entisen työnantajansa kanssa 1912 yrityksen nimellä Taidetakomo ja lasittamo Baer & Nieminen. Nieminen jatkoi toimintaa yksin vuodesta 1915 alkaen nimellä Kaune.

Turun kaupungin Maistraatille

Täten saan minä allekirjoittanut kunnian ilmoittaa Maistraatille rupeavani harjoittamaan tässä kaupungissa hienompien metallitöiden ja -teosten valmistus- sekä taidelasitusliikettä sekä sen ohella lasikauppaa toiminimellä Taidetakomo ja -lasittamo Kaune.

Turussa, joulukuun 20:ntenä v. 1915

Kunnioittaen
Herman Nieminen.

Oppisopimus kypsyy yli 50 vuoden työuraksi

Toiminnan alkuaikojen arvokkaana muistona on säilynyt oppisopimus, jonka tehtailija Herman Nieminen on omakätisesti kirjoittanut Atelier Baerin kirjepaperille, kun Ossian Viljanen tuli metallimiehen oppiin vuonna 1912. Mestari Viljanen palveli sittemmin yhtäjaksoisesti ja uskollisesti yritystä yli 50 vuoden ajan, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 1965. Ajan tavan mukaan oli silloin 16-vuotiaan pojan äiti, kahden todistajan läsnäollessa, allekirjoittanut sopimuksen, jossa poika mm. sitoutui olemaan kuuliainen ja kunnioittava vanhempia työtovereitaan kohtaan.

Turun toimitilat Köydenpunojankadulla

Vuonna 1919 valmistui, silloin myös osakeyhtiöksi muutetulle Oy Kaune Ab:lle, oma August Krookin suunnnitelema kaksikerroksinen toimitalo Köydenpunojankadulle.

Laajennusvaiheita toteutettiin neljässä osassa, joista merkittävin oli 1938 rakennettu kolmikerroksinen toimitalo.

Alkuvuosina tuotanto painottui metallitöihin. Taidetaontaa, pakotettuja ja puristettuja koriste- ja käyttöesineitä, heloituksia, kristallikruunuja ja niiden sekä muiden valaisimien runkoja työstettiin raudasta, kuparista, messingistä ja lyijystä. Vuonna 1920 toi tehtailija Herman Nieminen Saksaan tekemältään opintomatkalta mukanaan peilintekotaidon, joka sittemmin oli keskeinen tuotantopalvelu vuosikymmenien ajan. Kaunen peilit olivat tunnettuja hyvästä hopeoinnistaan koko maassa ja saivat vuosien varrella useita tunnustuksia.

Kaunen lasitukset ja heloitukset Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa

Rakennuslasituksissa ensimmäisiä merkittäviä – vieläkin nähtävissä olevia Herman Niemisen töitä ovat muun muassa Willy Baerin suunnittelemat Hamburger Börsin alakerran kauniit lyijylasityöt. Valtaosassa varhaistuotantoa on nähtävissä Herman Niemisen omakätinen signeeraus. Myös pankeista ja vanhoista turkulaistaloista löytyy tänäkin päivänä Herman Niemisen signeeraamia käsitöitä.

Kaunen suururakoita ovat olleet myös Lounais-Suomen maalaistentalon, Turun Sanomien toimitalon, Paimion parantolan ja useimpien muiden Alvar Aallon tälle alueelle suunnittelemien rakennusten, kuten silloisen lääninsairaalan, lasitukset ja heloitukset. Sotien jälkeen supistunut rakennuslasitus alkoi uudelleen Turun Taidemuseon lasikaton uusimisella vuonna 1963. 1970-luvulta lähtien rakennuslasitus onkin ollut yritykselle tärkeä toimiala. Kaune on tehnyt lasitustöitä aliurakoitsijana useimmille turkulaisille rakennusyrityksille. Myös rautarakennetöitä on tehty – aina hissien ovia myöten.

Perheyrityksenä läpi vuosisatojen

Herman Niemisen pojat Auvo ja Heljo työskentelivät jo kouluaikana vapaapäivinään tehtaalla. Herman tunnettiin toimeliaana, jämptinä ja nuukana miehenä, joten kuri oli kova ja työntekoa arvostettiin.

Sotien jälkeen vuonna 1945 pääsi Auvo Nieminen teknillisestä oppilaitoksesta saamansa hyvän todistuksen ansiosta töihin Oy Laivateollisuus Ab:lle. Telakalla oli tuolloin käynnissä sotakorvauksien takia mittava alusten rakentaminen. Tällöin Auvo Nieminen loi tarvittavat suhteet, ja niin Kaune toimitti sotakorvausaluksiin lasitus- ja metallisisustustyöt. Aluksia rakennettiin 50 kpl, ja siitä lähtien laivojen sisustustyöt ovat muodostuneet merkittäväksi osaksi yrityksen tuotantoa.

Heljo Nieminen jatkoi isänsä opissa. Hän oli luonteeltaan vilkas ja kekseliäs, mutta sopeutui yhteistyöhön isänsä kanssa. Hänestä kehittyi lasialan taitaja, ja lisäoppia hän haki muun muassa Ruotsista. Hän toimi vuosina 1954 –1956 ruotsalaisten ammattiyhdistysten keskusliiton rakennustoimistossa lasitustöiden opettajamestarina.

Kun tehtailija Herman Nieminen vuonna 1963 kuoli, täytettyään vain pari kuukautta aiemmin 75 vuotta, tuli tehtaan toimitusjohtajaksi Heljo Nieminen.

Herman Niemisen aika yrityksen historiassa edusti taitavaa käsityöosaamista, ja työntekijöitä oli tuolloin jo kolmisenkymmentä. Heljo Niemisen kaudella tuotantoa automatisoitiin ja koneellistettiin, jolloin työntekijöiden roolit ja tehtävät oleellisesti muuttuivat. Vaikka Heljo Nieminen perehtyi lasialan kehitykseen ja huipputuotantolaitoksiin muun muassa Italiassa, Englannissa, Belgiassa, Saksassa ja USA:ssa tuoden usein matkoiltaan tuliaisena uusia työtapoja ja ajatuksia, hän pyrki aina kunnioittamaan perinteitä ja käsityötaitoa. Hänen ansiostaan Kaunella on tälläkin hetkellä sekä käytössä että muistona menneestä useita vanhoja työkaluja ja koneita, muun muassa 1925 hankittu hiomasylinteri, jonka valtava 1,5 metrin pituinen hiomakivi on edelleen toimintakuntoinen, mutta asetettu ansaittuun lepoon huippunykyaikaisen hiomon kunniapaikalle.

Heljo Herman Niemisen äkillisen kuoleman jälkeen tuli yhtiön toimitusjohtajaksi vuonna 1976 hänen vanhin poikansa Karl Erik Nieminen. Karl Erik Niemisen toimitusjohtajakautena Kaune vahvisti asemiaan ammattitaitoisena ja osaavana tavarantoimittajana niin laivanrakennusteollisuuden, talonrakennuksen kuin pienasiakkaiden markkinoilla.

Karl Erik Nieminen jatkoi toimitusjohtajana aina vuoteen 1994, jolloin Kaunen toimitusjohtajaksi tuli Heikki Nieminen – sisaruksista nuorin. Heikki Niemisen aikana Kaune panosti merkittävästi laivanrakennukseen. Vuonna 1996 sertifioitiin Kaune Oy:n ensimmäiset laivojen lasipalo-ovet ja ikkunarakenteet.

Vuodesta 1996 Kaune Oy:n toimintaa on jatkanut Herman Niemisen pojantytär Anita Saksi miehensä Harri Saksin kanssa.

Vuonna 2008 yritys siirsi toimintansa Naantaliin Luolalan teollisuusalueelle. Muutto uusiin 3000 m² tuotantotiloihin on mahdollistanut entistä paremmin alan uudenaikaisimpien työstökoneiden ja tuotantomenetelmien tehokkaan hyödyntämisen sekä lasia, kiveä että alumiinia työstettäessä.

Kysy lisää palveluistamme »